Maksilofacijalni hirurg
Novi Sad

Maksilofacijalna hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem oboljenja u predelu glave i vrata.
Oblasti kojima se makislofacijalni hirurg bavi se mogu podeliti na lečenje dobroćudnih i zloćudnih tumora tumora u predelu glave i vrata, stečnih i urođenih cista, oboljenja vezana za vilični zglob, deformiteta kostiju lica i vilica, povreda mekih i koštanih tkiva glave i vrata, oboljenja pljuvačnih žlezda, estetskim zahvatima na licu i slično.

Važno nam je da Vam pružimo vrhunski kvalitet. Zato ćemo se svakom pacijentu posebno posvetiti, sagledati mogućnosti, želje i stanje, te na osnovu toga dati predloge rešenja.

Želimo da rešenje koje napravimo za Vas bude dugotrajno. dr sci. med. Borislav Markov, maksilofacijalni hirurg i implantolog se redovno usavršava i ima višedecenijsko iskustvo u radu.

Cenovnik
usluga

Maksilofacijalni hirurg
Novi Sad

Maksilofacijalna hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem oboljenja u predelu glave i vrata.
Oblasti kojima se makislofacijalni hirurg bavi se mogu podeliti na lečenje dobroćudnih i zloćudnih tumora tumora u predelu glave i vrata, stečnih i urođenih cista, oboljenja vezana za vilični zglob, deformiteta kostiju lica i vilica, povreda mekih i koštanih tkiva glave i vrata, oboljenja pljuvačnih žlezda, estetskim zahvatima na licu i slično.

Važno nam je da Vam pružimo vrhunski kvalitet. Zato ćemo se svakom pacijentu posebno posvetiti, sagledati mogućnosti, želje i stanje, te na osnovu toga dati predloge rešenja.

Želimo da rešenje koje napravimo za Vas bude dugotrajno. dr sci. med. Borislav Markov, maksilofacijalni hirurg i implantolog se redovno usavršava i ima višedecenijsko iskustvo u radu.

Cenovnik
usluga