TOTALNA BEZUBOST – FIKSIRANJE PROTEZE ZUBNIM IMPLANTIMA - Markov Dental Clinic

13 децембра, 2021by markovdental

zubni implanti totalna bezubost

Totalna bezubost predstavlja stanje u kom pacijentu nedostaju svi zubi u vilicama. To znači da je došlo i do gubitka kosti i čak i pacijenti koji imaju protezu, ukoliko su u stanju totalne bezubosti, proteze imaju slabu retenciju i žvakanje je izuzetno otežano.
Upravo iz razloga otežanog žvakanja i kvaliteta života, kao i poteškoća u stabilizaciji proteza, ili kod pacijenata koji su gadljivi na proteze,  pristupa se terapiji totalnim protezama na implantima.

Kada pacijenti ostanu bez zuba, to znači da je sav pritisak žvakanja oslonjen na desni i viličnu kost, za šta one nisu predviđene. Zbog toga mnogi pacijenti ostanu i bez vilične kosti i deformisanih desni koje se oštete usled pritiska žvakanja. Totalne proteze pomažu ravnomernom prenosu pritiska i na taj način je usporen gubitak vilične kosti, ali nije nestao!

Totalne proteze na zubnim implantima predstavljaju rešenje koje ne samo da stabilizuje protezu i olakšava žvakanje, već prenose teret opterećenja žvakanja na zubne implante koji se nalaze u viličnoj kosti kao veštački korenovi zuba i na taj način doprinose očuvanju vilične kosti.

Postoje različiti načini da se totalna proteza pričvrsti zubnim implantima i obično zavisi od broja zubnih implanata. Proteza može da se fiksira uz pomoć dva zubna implanta, all on 4 ili all on 6 tehnikama.