UGRADNJA ZUBNIH IMPLANATA – SVE ŠTO STE ŽELELI DA ZNATE - Markov Dental Clinic

13 децембра, 2021by markovdental

Sadržaj stranice  
4 Ugradnja zubnih implanata kod nadoknade više zuba

4.3 Fiksni radovi na zubnim implantima

Ugradnja zubnih implanata se smatra jednom od najkvalitetnijih i najdugoročnijih rešenja za nadoknadu zuba. Ako ste došli na ovu stranicu, verujemo da se raspitujete i znamo koliko čitanje o zubnim implantima može da zbuni, što više čitate. Zato je Markov Dental Clinic tim na čelu sa implantologom i maksilofacijalnim hirurgom Borislavom Markovim napravio tekst koji će Vam dati baš sve potrebne informacije o zubnim implantima, a ako i posle toga budete imali pitanja, mi ćemo Vam rado odgovoriti kada nas kontaktirate.

Napretkom tehnologije i uvećavanjem znanja, značajno se proširio izbor metoda lečenja u cilju protetske rehabilitacije zubnog aparata u fukcionalnom i estetskom smislu. Izbor metode lečenja je definisan od strane nekoliko različitih faktora vezanih za opšte zdravstveno stanje pacijenta kao i lokalne faktore koji definišu stanje u usnoj duplji:

 • Broj, raspored i parodontološki status zuba
 • Zagrižaj
 • Higijena usne duplje
 • Postojanje štetnih navika
 • Karakteristike postojeće vilične kosti
 • Poslednje, ali ne i manje važne – želje pacijenta

Implantološko-protetska rehabilitacija je jedna od mogućnosti lečenja nedostatka zuba koje daje najbolje funkcionalne i estetske rezultate i razvijena je kao metoda koja je značajno poboljšala mogućnosti i kvalitet do tada praktikovane protetske rehabilitacije koja podrazumeva klasične protetske rekonstrukcije :

 1. Mobilnim protezama
 2. Fiksnim protetskim radovima (mostova ili krunica)
 3. Kombinovanim radovima (mostovima i protezama)

Više o tome zašto su zubni implanti najbolja nadoknada zuba smo govorili ovde. A sada, da prođemo kroz baš sve što Vas zanima o zubnim implantima.

Zubni implanti – koraci pre ugradnje

Ugradnja zubnih implanata nije nešto što radite svakog dana, smatra se investicijom jer nije najjeftinija metoda nadoknade zuba i definitivno je nešto što treba da radite sa pravim profesionalcem. Pa, da počnemo – Šta je potrebno pre nego što se odlučite na ugradnju zubnih implanata?

Šta je prvi korak kada želim da ugradim zubne implante?

Prvi korak koji je neophodan pre bilo kakve odluke pacijenta o mogućnostima lečenja je klinički pregled i u zavisnosti od potreba analiza RTG ili 3D snimaka vilica. Na osnovu kliničkog pregleda i analize snimaka kao i razmene informacija, odnosno razgovora između pacijenta i hirurga dolazi se do zajedničkog zaključka i odluke daljem lečenju.

Potrebno je da pacijent prilikom razgovora informiše implantologa o svom opštem zdravstvenom stanju kao i željama i očekivanja od budućeg rada. Ovo je naš zajednički put ka Vašem zdravom i lepom osmehu i na tom putu potrebna je potpuna iskrenost.
Pacijent pre bilo kakve odluke o vrsti lečenja koja će biti preduzeta mora da ima potpune informacije o načinima mogućeg lečenja, prednostima i manama svih mogućih metoda, mogućim komplikacijama, vremenu potrebnom za završetak lečenja, realnim mogućnostima i dometima lečenja.

Važno je da Vaše životne odluke prepustite pravim stručnjacima

Kada se usaglase realno predočene mogućnosti lečenja i želja i očekivanja pacijenta moguće je pristupiti lečenju.
S obzirom na to da je postavljanje implanata proces koji zahteva značajan angažman u zdravstvenom, vremenskom i materijalnom smislu i od strane pacijenta i od strane hirurga i ne radi se često, može se reći da je to i neka vrsta životne odluke.

Za uspeh lečenja neophodno je :

 • Znanje, iskustvo i veština hirurga da bi mogao da adektvatno proceni postojeće stanje, napravi realan plan i odgovarajuće peoceni moguće rizike, kao i da pravilno izvede operaciju
 • Adekvatno informisanje pacijenta, da bi pacijent mogao da dobije realnu sliku u mogućem krajnjem rezultatu lečenja, vremenu trajanja i procesima koje je neophodno sprovesti,  kao i o mogućim komplikacijama
 • Svaka vrsta kompromisa u stručnom smislu može da vodi u neuspeh koji nije u interesu ni pacijenta ni doktora. Zato je neophodan uslov za početak lečenja poverenje kao osnov uspešnog završetka zajedničkog poduhvata u kom učestvuju i pacijent i doktor.

Ukoliko Vam finansijska situacija ne dozvoljava da ugradite kvalitetne zubne implante, bolje je da ugradnju odložite, nego da se odlučite za jeftinije verzije. Loš kvalitet, veoma niske cene, obećanja da je sve gotovo za jedan dan kao i  nestručnost hirurga mogu Vam doneti mnoge probleme. Da li su zubni implanti zaista skupi možete pročitati ovde.

Veoma važan faktor u izboru implantologa za ugradnju zubnih implanata predstavlja kvalitet zubnih implanata koje taj implantolog koristi. Dobro se raspitajte o kvalitetu zubnih implanata pre nego što ih ugradite. U Markov Dental Clinic koristimo zubne implante koji se svrstavaju među najkvalitetnije zubne implante u svetu – Ankylos i Nobel biocare zubni implanti.

Koliko zuba Vam nedostaje?

Ugradnja zubnih implanata može biti spasonosna za Vašu vilicu čak i onda kada Vam nedostaje samo jedan zub, ali, za odabir metode pri ugradnji zubnih implanata veliki značaj predstavlja konkretno stanje u ustima, odnosno da li se radi o:

 • Nadoknadi jednog zuba
 • Nadoknadi više zuba
 • Nadoknadi svih zuba u vilici (totalna bezubost)

Za svaki od ovih problema postoje različite vrste nadoknada, a Vi ćete zajedno sa hirurgom odabrati onu koja je najpovoljnija za Vas – u skladu sa kvalitetom, cenama i problemom koji rešavate.

Zahvati pre ugradnje zubnih implanata

Drugi korak kod ugradnje zubnih implanata zavisi od Vašeg zdravstvenog stanja – on može biti ugradnja zubnih implanata, ili, ukoliko je potrebno, drugi korak predstavlja rekonstrukcija vilične kosti. U najvećem broju slučajeva, zubni implant se može postaviti odmah nakon vađenja zuba, ili, ukoliko za to ne postoje uslovi, implantacija se može obaviti najranije šest nedelja od vađenja zuba (ili duže).  Što više vremena prolazi nakon vađenja zuba veći je stepen resorpcije kosti (povlačenje kosti i desni), što može da zahteva i potrebu za nadoknadom, odnosno rekonstrukcijom kosti.

Od čega se sastoji zubni implant?

Da biste mogli da razumete proces ugradnje zubnih implanata, važno je da razumete od čega se sastoji zubni implant. Mnogi ljudi mešaju zubne krunice sa zubnim implantima i to kasnije dovodi do problema u komunikaciji sa hirurgom.

Ugradnja zubnih implanata kod nadoknade jednog zuba

Nadoknada jednog zuba u vilici zubnim implantima nije najvažnija zbog Vašeg lepog i blistavog osmeha, već zbog zdravlja Vaše čitave vilice. Vađenjem ili gubitkom makar i jednog zuba remeti se međusobna harmonija u zubnom nizu i gube kontakti između zuba. Susedni zubi se naginju u prazan prostor i uslovljavaju gubitkom konatakata eventualno zapadanje hrane i oštećenje i potpornog aparata i drugih zuba u zubnom nizu. Takođe nakon vađenja zuba zub koji se nalazi u suprotnoj vilici urasta u prazan prostor i takođe narušava zubni niz. Više o tome zašto je nadoknada samo jednog zuba veoma važna pročitajte ovde.

Nakon pregleda i 3D snimka procenjuju se mogućnosti za eventualnu ugradnju implanta neposredno nakon vađenja zuba kao i potreba za nadoknadom kosti.

Ugradnja zubnih implanata i privremene krunice

Najbolji estetski rezultati se postižu (naročito u predelu prednjih zuba) kada se odmah nakon vađenja zuba u ekstrakcionu ranu postavi implant i u kratkom roku (odmah ili do 48 h) postavi privremena kruna koja podupire okolna meka tkiva (desni) i čuva postojeću konturu i profil desni. Izrada privemene krune na zubnom implantu je uslovljena primarnom stabilnošću (čvrstinom implanta u kosti) koja se meri specijalnim aparatom. Tako izrađena krunica nije predviđena za žvakanje, već samo estetski pokriva nedostatak zuba dok zubni implant ne bude spreman za ugradnju trajne zubne krunice.

Alternativa nadoknadi jednog zuba zubnim implantom je brušenje susedna 2 zuba i izrada mosta. Ugradnjom zubnog implanta se  sprečava žrtvovanje 2 susedna zuba zarad nadoknade jednog nedostajućeg.

Ugradnja trajne zubne krunice

Izrada definitivne, trajne zubne krune sledi najčešće posle 3-4 meseca od ugradnje. Ona se najčešće izrađuje od cirkonijuma koji ima bolje estetske karakteristike (bezmetalna krunica), a može se iskoristiti i kombinacija metala i keramike (metalkeramička krunica). Krunice se za implante pričvršćuju preko suprastrukture (abatmenta) koja se zašrafi u implant. Krunice se za suprastrukturu mogu biti zacementirati ili zašrafiti. U slučaju pojedinačnih krunica, češće se se preporučuje cementiranje kruna u odnosu na šrafljenje.

UGRADNJA ZUBNIH IMPLANATA I CIRKONIJUMSKE – BEZMETALNE ZUBNE KRUNICE

Bezmetalne krunice predstavljaju bolji izbor krunice od metalnih krunica zato što se estetski više prilagođavaju prirodnom izgledu zuba. Zajedno sa Vašim doktorom ćete odabrati krunicu koja je najbliža tonu Vaših zuba kako bi krunica izgledala prirodno. Bezmetalne krunice mogu da imaju dug vek trajanja, ali je veoma važno da Vaša oralna higijena bude na dobrom nivou. Ako se poštuju saveti doktora, krunica može da traje i do 15 godina. Prvenestveno se ukloni privremena kruna, a zatim se postavlja trajna kruna.

Na slici ispod, pacijentkinji je prvo ugrađen zubni implant sa suprastrukturom.

Ugradnja zubnog implanta
Zubni implant sa suprastrukturom

Na sledećoj slici možete videti kako izgleda kada je pacijentkinji ugrađena trajna, cirkonijumska, bezmetalna krunica.

Cementirana cirkonijumska krunica nakon ugradnje zubnog implanta
Zecemenetirana bezmetalna krunica od cirkonijuma na implantu

UGRADNJA ZUBNIH IMPLANATA I METALKERAMIČKE KRUNICE

Prednost metalkeramičkih krunica je u tome što će zdrav zub na koji se kače krunice morati manje da se brusi, međutim, zubni implanti se svakako ugrađuju kod nedostatka zuba. Ono što dodatno karakteriše metalkeramičke krunice jeste da ne izgledaju potpuno prirodno kao bezmetalne krunice.

Na sledećoj slici pacijentu je postavljen zubni implant sa formerom za gingivu. Još jedna karakteristika ovog pacijenta jeste da mu je zub izvađen više meseci pre ugradnje zubog implanta.

Pacijentu ugrađen zubni implant sa formerom za gingivu
Pacijentu ugrađen zubni implant sa formerom za gingivu

Posle ugradnje zubnog implanta, na slici ispod možete videti kako izgleda zacementirana metalkeramička krunica na zubnom implantu.

Metalkeramička krunica na zubnom implantu
Zecemenetirana metalkermička krunica na zubnom implantu

Ugradnja zubnih implanata kod nadoknade više zuba

Nakon kliničkog pregleda i analize 3D snimka procenjuje se zapremina i kvalitet postojeće kosti. Ukoliko je kvalitet postojeće kosti zadovoljavajući, planira se postavljanje zubnih implanata. U suprotnom, prvo se pristupa nadoknadi vilične kosti. Zubni implanti se kod nedostatka više zuba takođe mogu ugraditi odmah nakon vađenja zuba ili 6 nedelja (ili kasnije) od vađenja zuba.

U zavisnosti od broja zuba koji nedostaju, kvaliteta i zapremine postojeće kosti, kao i potrebe za nadogradnjom kosti, planira se broj neophodnih zubnih implanata za ugradnju.

Na primer, najčešće se za nadoknadu tri zuba postavljaju dva zubna implanta, za nadoknadu četiri zuba dva ili tri zubna implanta, za nadoknadu pet zuba tri zubna implanta. Pored toga, postoje različite opcije za nadogradnju zubnih implanata kod nedostatka više zuba a odabir opcije je za svakog pacijenta karakterističan i tu odluku ćete doneti zajedno sa Vašim hirurgom nakon detaljne analize Vašeg stanja, želja i mogućnosti.

Među opcijama koje postoje moguće je postaviti i most između zuba i implanata, ali je potrebno uvažiti činjenicu zasnovanu na naučnim radovima da je dužina trajanja takvih mostova dvostruko kraća od mosta koji se pravi samo na zubnim implantima.

Kao privremeno rešenje može se izraditi mobilna privremena proteza nakon zarastanja rana (7-14 dana) ili privemeni most na implantima (ukoliko je zadovoljavajuća čvrstina kojoj su ugrađeni implanti, a koja se meri posebnim uređajem.

Ugradnja zubnih implanata – Izrada mosta na zubnim implantima

Izrada mosta na zubnim implantima se najčešće obavlja 3-4 meseca od ugradnje zubnih implanata (minimalno 8 nedelja). Mostovi se za zubni implant pričvršćuju preko suprastruktura (abatmenata) koje se zašrafe u zubni implant. Mostovi se za suprastrukturu mogu biti zacementirani ili zašrafljeni. Ukoliko je moguće, češće se pribegava izradi mostova na šrafljenje. Prednost šrafljenja je mogućnost skidanja (od strane stomatologa) i eventualne reparacije. Prednost cementiranja je potencijalno stabilnije fiksiranje. Mostovi mogu biti izrađeni od cirkonijuma ili metalkeramike. Prednost cirkonijuma je prirodniji izgled.

Ugradnja zubnih implanata kod totalne bezubosti

Pacijenti kojima je potrebna potpuna rehabilitacija svih zuba jedne vilice mogu se grubo podeliti u dve grupe:

 1. Pacijenti kojima su ranije povađeni zubi i imaju izrađene mobilne proteze
 2. Pacijenti sa prisutnim zubima (često većim brojem zuba) koji su u izuzetno lošem parodontološkom statusu (rasklimani, upaljene desni i slično i kojima je potrebno vađenje svih postojećih zuba

 

Fiksni radovi na zubnim implantima

All On Four ( All On 4)

All On Six (All On 6)