Endodoncija

Endodoncija

Endodoncija podrazumeva niz postupaka kojima se uklanja inficirani sadržaj kanala korenova zuba, obrada zidova kanala korenova zuba i njihovo ispunjavanje materijalima koji dozvoljavaju naknadni prodor bakterija u kanal korena zuba.
Tretman kanala korena zuba se ponekad preduzima i preventivno u sklopu pripreme za izradu mostova i kruna na zubima a cilju sprečavanja nastanka zapaljenja „živaca“ ispod krune kao i neprijatnih senzacija nakon postavljanja kruna i mostova.

Cenovnik – Endodoncija

Adresa: Krilova 9, 21000 Novi Sad

Radno vreme: 10-20h