Maksilofacijalna hirurgija

Maksilofacijalna hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem oboljenja u predelu glave i vrata.
Oblasti kojima se makislofacijalni hirurg bavi se mogu podeliti na lečenje dobroćudnih i zloćudnih tumora tumora u predelu glave i vrata, stečnih i urođenih cista, oboljenja vezana za vilični zglob, deformiteta kostiju lica i vilica, povreda mekih i koštanih tkiva glave i vrata, oboljenja pljuvačnih žlezda, estetskim zahvatima na licu…

maksilofacijalni hirurg

Maksilofacijalna hirurgija Novi Sad

Uklanjanje mladeža i drugih izraslina na koži i u regiji glave i vrata uz pomoć radiofrekventog noža ili lasera minimalno vidljivim ožiljcima.

Operacije urođenih i stečenih cista i tumora. Ukoliko je operacija pod lokalnom anestezijom, obavljamo je u Markov Dental Clinic, dok se operacije pod totalnom anestezijom obavljaju u Global Care Surgery.

Operacija mekih tkiva glave i vrata. Ukoliko je operacija pod lokalnom anestezijom, obavljamo je u Markov Dental Clinic, dok se operacije pod totalnom anestezijom obavljaju u Global Care Surgery.

Rekonstrukcije kosti vilica nakon hirurškog lečenja kao priprema za implantološko zbrinjavanje.

Operacija mekih tkiva glave i vrata. Ukoliko je operacija pod lokalnom anestezijom, obavljamo je u Markov Dental Clinic, dok se operacije pod totalnom anestezijom obavljaju u Global Care Surgery.

Lečenje bolova u predelu lica i vilica i oboljenja povezanih sa viličnim zglobom.

Hirurško lečenje oboljenja pljuvačnih žlezda. Ukoliko je operacija pod lokalnom anestezijom, obavljamo je u Markov Dental Clinic, dok se operacije pod totalnom anestezijom obavljaju u Global Care Surgery.

Maksilofacijalna hirurgija – Cenovnik

Adresa: Krilova 9, 21000 Novi Sad

Radno vreme: 10-20h