fbpx

Titanijumski implantati se upotrebljavaju oko 40 godina. Dosada nije objavljen ni jedan slučaj postojanja alergije. Takođe važi i za zubnu keramiku od koje se u većini slučajeva izrađuju protetski radovi.

Postavljanje implantata ne savetujemo kod nekih kardiovaskularnih i zaraznih bolesti, te kod sniženih odbrambenih sposobnosti organizma. Ograničenje za samu hiruršku intervenciju predstavlja ne mogućnost zgrušavanja krvi. Kontrolisana šećerna bolest ne ugrožava uspeh implantacije.

Pušenje škodi zdravlju. Kod pušača je veća mogućnost nastanka komplikacija u post operativnom periodu. Višegodišnja uspešnost i dugotrajnost je kod pušača smanjena. Pušenje nije kontraindikacija za postavljanje implantata, ali je pretnja uspehu!

Gornje ograničenje u godinama ne postoji. Niko nije prestar za postavljanje implantata. Zbog nezavršenog rasta vilica ne savetujemo postavljanje implantata mlađima od 17 godina.

Svakako. Načelno je u lokalnoj anesteziji moguće odjednom postaviti 12 implantata. Ako je postavljanje implantata povezano sa većim nadogradnjama kosti i većim brojem implantata, intervencije se mogu načiniti i u dva akta.

Mogućnost odbacivanja implantata je 1-2%. Odbacivanje implantata nakon same implantacije zavisi od vrste hirurškog zahvata i lokalizacije implantata. Edukovan i iskusan hirurg ta odbacivanja prevazilazi. U tom slučaju je moguće implantat nadomestiti najkasnije za nekoliko meseci. Kasni gubici implantata su kod pravilno izrađene protetike i odgovarajuće brige za higijenu usne duplje retke.

To su lekovi koji smanjuju gustinu kosti (napr. korti kosteroidi, neki lekovi za lečenje osteoporoze) i koji deluju na odbrambene sposobnosti organizma ili na zgrušavanje krvi.