fbpx

Priprema pred ugradnju zubnih implanata

Proces ugradnje implanata počinje detaljnim pregledom:

Hirurg oceni opšte zdravstveno stanje, stanje zuba i sluzokože usne duplje kao i kvalitet i količinu kosti. Za tačnu procenu vilične kosti je potrebno rentgensko snimanje (3D snimak vilica ili barem OPT snimak).

Hirurg i stomatolog na osnovu načinjenih pregleda sačinjavaju detaljan implantološki nacrt.

Pregled je namenjen obostranoj razmeni informacija. Upoznajte vašeg hirurga sa postojećim ili ranijim bolestima, sa lekovima koje redovno uzimate ili ste ih uzimali, alergijama, operacijama. Tokom pregleda pitajte hirurga da li i kakvog uticaja imaju na implantate.

Pred ugradnju implantata je potrebno izlečiti sve postojeće bolesti zuba (npr. karijes), potpornih tkiva (npr. bolest parodoncijuma) i sluznice usne duplje, koje bi lako mogle da ugroze uspešnost i trajnost implantata.

Kako izgleda sam proces ugradnje zubnih implanata?

U lokalnoj anesteziji (umrtvljavanje tkiva davanjem injekcije anestetika), ređe u opštoj anesteziji (narkozi) je omogućen bezbolan pristup kroz sluznicu usne duplje do mesta postavljanja implantata. Posebnim instrumentima pripremimo ležište u kosti u koji postavimo implantat. Po potrebi istovremeno nadogradimo kost. Sluznicu (desni) zatvorimo šavom. Posle operacije je moguć nastanak otoka na licu ili usni, kao i umerenih bolova, kojih ukoliko se uzimaju lekovi protiv bolova (analgetici) skoro i da nema. Šavovi se odstranjuju 7-14 dana nakon operacije. U određenim slučajevima implantat postavimo istovremeno po vađenju zuba. Ovo se naziva imedijantna ugradnja (implantacija). Ovom tehnikom se značajno skraćuje period do izlečenja bezubosti. Odluku o toj mogućnosti donosi hirurg prilikom prvog pregleda.

Oporavak nakon ugradnje zubnih implanata

Po pravilu zarastanje traje tri meseca. Nakon tog perioda se kratkom intervencijom preseku desni nad implantatom.
Na njega se zavrne element koji omogućava oblikovanje desni oko veze između implantata i protetske nadoknade koja će biti izrađena. Za ovaj postupak je potrebno od dve do tri nedelje.
Za vreme zarastanja i učvršćivanja implantata moguće je koristiti individualno prilagođenu protetsku nadoknadu (protezu) radi zadovoljavanja estetskih zahteva.
Zbog otoka sluznice započinjanje upotrebe protetske nadoknade savetujemo nakon uklanjanja šavova (konaca). Vreme zarastanja i učvršćivanja implantata je moguće kod dobrih koštanih uslova i skratiti. U nekim slučajevima je sa protetskim postupkom moguće započeti i odmah po postavljanju implantata. Ovaj postupak se naziva imedijantno opterećenje. Tako izrađena protetska nadoknada je po pravilu privremena i zamenjuje se stalnom nadoknadom za šest meseci.