fbpx

ZUBNI IMPLANTI – NADOKNADA KOSTI

Prilikom gubitka zuba dolazi takođe i do gubitka okolne kosti i desni. Nedostatak ovih tkiva je veći ukoliko proces gubitka zuba duže traje (napr. zalomljen zub, parodontalna bolest). Dugotrajno bezubo stanje gde je vilična kost neopterećena, slabi kost, do njenog postepenog nestanka. Visoku uspešnost i trajnost implantata očekujemo, ukoliko je implantat odgovarajuće dužine i u celosti okružen sa kosti. U implantologiji su se zato razvili postupci, kojima se nadoknađuje manjak kosti u cilju postizanja odgovorajućeg funkcionalnog i estetskog rezultata.

Najčešći postupci nadoknade kosti su:

Širenje kosti

Širenje kosti omogućava postavljanje dovoljno širokog implantata kod uskih viličnih grebenova. Povećava dodirnu površinu između implantata i kosti. Obavlja se posebnim instrumentima prilikom implantacije.

Veštačka kost

Nadoknada zamenicima kosti (veštačka kost) podrazumeva upotrebu dodatnog materijala, koji je jako sličan strukturi kosti i koji s njom srasta. Postavlja se pre ili tokom implantacije.

Presađivanje sopstvene kosti

Presađivanje sopstvene kosti je proces premeštanja kosti sa mesta odakle je možemo uzeti na mesto gde nam je potrebna. Tako presađena kost je dugotrajnija nego ukoliko se upotrebe zamenici kosti.

Podizanje dna sinusa

Podizanje dna sinusa je metoda za nadogradnju kosti u zadnjem delu gornje vilice. Donji deo gornjovilične kosti pomerimo prema gore i dobijeni prostor popunimo zamenicima kosti. Implantate postavimo istovremeno ili za nekoliko meseci.