novi sad

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Ciste na vratu
Ciste vilice
Oboljenja viličnog zgloba
Tumori glave i vrata

Iza naših reči, stoje naša dela.
Iza naših dela, stoji naše znanje.

Ostale usluge

Iza naših reči, stoje naša dela. Iza naših dela, stoji naše znanje.

Krilova 9, Novi Sad​

office@markovdental.com

(381) 21 300 65 21

Maksilofacijalni hirurg

Maksilofacijalna hirurgija je grana hirurgije koja se bavi lečenjem problema sa kostima lica i vilice. Ova vrsta hirurgije obično se koristi za rešavanje ozbiljnih stanja kao što su deformacije lica, traumatične povrede, tumori u vilicama, licu i vratu, poremećaji ugriza i drugi poremećaji usled nepravilnog razvoja kostiju lica.

osmesi koje smo stvorili

Naš portfolio

dr Borislav Markov govori o hirurgiji