Zubni implanti

zubni implanti

ZUBNI IMPLANTI

Zubni implanti se smatraju jednim od najkvalitetnijih i najdugoročnijih rešenja za nadoknadu zuba. Ako ste došli na ovu stranicu, verujemo da se raspitujete i znamo koliko čitanje o zubnim implantima može da zbuni, što više čitate. Zato je Markov Dental Clinic tim na čelu sa implantologom i maksilofacijalnim hirurgom Borislavom Markovim napravio tekst koji će Vam dati baš sve potrebne informacije o zubnim implantima, a ako i posle toga budete imali pitanja, mi ćemo Vam rado odgovoriti kada nas kontaktirate.

Napretkom tehnologije i uvećavanjem znanja, značajno se proširio izbor metoda lečenja u cilju protetske rehabilitacije zubnog aparata u fukcionalnom i estetskom smislu. Izbor metode lečenja je definisan od strane nekoliko različitih faktora vezanih za opšte zdravstveno stanje pacijenta kao i lokalne faktore koji definišu stanje u usnoj duplji:

 • Broj, raspored i parodontološki status zuba
 • Zagrižaj
 • Higijena usne duplje
 • Postojanje štetnih navika
 • Karakteristike postojeće vilične kosti
 • Poslednje, ali ne i manje važne – želje pacijenta

Implantološko-protetska rehabilitacija je jedna od mogućnosti lečenja nedostatka zuba koje daje najbolje funkcionalne i estetske rezultate i razvijena je kao metoda koja je značajno poboljšala mogućnosti i kvalitet do tada praktikovane protetske rehabilitacije koja podrazumeva klasične protetske rekonstrukcije :

 1. Mobilnim protezama
 2. Fiksnim protetskim radovima (mostova ili krunica)
 3. Kombinovanim radovima (mostovima i protezama)

Više o tome zašto su zubni implanti najbolja nadoknada zuba smo govorili ovde. A sada, da prođemo kroz baš sve što Vas zanima o zubnim implantima.

Zubni implanti – koraci pre ugradnje

Ugradnja zubnih implanata nije nešto što radite svakog dana, smatra se investicijom jer nije najjeftinija metoda nadoknade zuba i definitivno je nešto što treba da radite sa pravim profesionalcem. Pa, da počnemo – Šta je potrebno pre nego što se odlučite na ugradnju zubnih implanata?

Šta je prvi korak kada želim da ugradim zubne implante?

Prvi korak koji je neophodan pre bilo kakve odluke pacijenta o mogućnostima lečenja je klinički pregled i u zavisnosti od potreba analiza RTG ili 3D snimaka vilica. Na osnovu kliničkog pregleda i analize snimaka kao i razmene informacija, odnosno razgovora između pacijenta i hirurga dolazi se do zajedničkog zaključka i odluke daljem lečenju.

Potrebno je da pacijent prilikom razgovora informiše implantologa o svom opštem zdravstvenom stanju kao i željama i očekivanja od budućeg rada. Ovo je naš zajednički put ka Vašem zdravom i lepom osmehu i na tom putu potrebna je potpuna iskrenost.
Pacijent pre bilo kakve odluke o vrsti lečenja koja će biti preduzeta mora da ima potpune informacije o načinima mogućeg lečenja, prednostima i manama svih mogućih metoda, mogućim komplikacijama, vremenu potrebnom za završetak lečenja, realnim mogućnostima i dometima lečenja.

Važno je da Vaše životne odluke prepustite pravim stručnjacima

Kada se usaglase realno predočene mogućnosti lečenja i želja i očekivanja pacijenta moguće je pristupiti lečenju.
S obzirom na to da je postavljanje implanata proces koji zahteva značajan angažman u zdravstvenom, vremenskom i materijalnom smislu i od strane pacijenta i od strane hirurga i ne radi se često, može se reći da je to i neka vrsta životne odluke.

Za uspeh lečenja neophodno je :

 • Znanje, iskustvo i veština hirurga da bi mogao da adektvatno proceni postojeće stanje, napravi realan plan i odgovarajuće peoceni moguće rizike, kao i da pravilno izvede operaciju
 • Adekvatno informisanje pacijenta, da bi pacijent mogao da dobije realnu sliku u mogućem krajnjem rezultatu lečenja, vremenu trajanja i procesima koje je neophodno sprovesti,  kao i o mogućim komplikacijama
 • Svaka vrsta kompromisa u stručnom smislu može da vodi u neuspeh koji nije u interesu ni pacijenta ni doktora. Zato je neophodan uslov za početak lečenja poverenje kao osnov uspešnog završetka zajedničkog poduhvata u kom učestvuju i pacijent i doktor.

Ukoliko Vam finansijska situacija ne dozvoljava da ugradite kvalitetne zubne implante, bolje je da ugradnju odložite, nego da se odlučite za jeftinije verzije. Loš kvalitet, veoma niske cene, obećanja da je sve gotovo za jedan dan kao i  nestručnost hirurga mogu Vam doneti mnoge probleme. Da li su zubni implanti zaista skupi možete pročitati ovde.

Veoma važan faktor u izboru implantologa za ugradnju zubnih implanata predstavlja kvalitet zubnih implanata koje taj implantolog koristi. Dobro se raspitajte o kvalitetu zubnih implanata pre nego što ih ugradite. U Markov Dental Clinic koristimo zubne implante koji se svrstavaju među najkvalitetnije zubne implante u svetu – Ankylos i Nobel biocare zubni implanti.

Koliko zuba Vam nedostaje?

Ugradnja zubnih implanata može biti spasonosna za Vašu vilicu čak i onda kada Vam nedostaje samo jedan zub, ali, za odabir metode pri ugradnji zubnih implanata veliki značaj predstavlja konkretno stanje u ustima, odnosno da li se radi o:

 • Nadoknadi jednog zuba
 • Nadoknadi više zuba
 • Nadoknadi svih zuba u vilici (totalna bezubost)

Za svaki od ovih problema postoje različite vrste nadoknada, a Vi ćete zajedno sa hirurgom odabrati onu koja je najpovoljnija za Vas – u skladu sa kvalitetom, cenama i problemom koji rešavate.

Zahvati pre ugradnje zubnih implanata

Drugi korak kod ugradnje zubnih implanata zavisi od Vašeg zdravstvenog stanja – on može biti ugradnja zubnih implanata, ili, ukoliko je potrebno, drugi korak predstavlja rekonstrukcija vilične kosti. U najvećem broju slučajeva, zubni implant se može postaviti odmah nakon vađenja zuba, ili, ukoliko za to ne postoje uslovi, implantacija se može obaviti najranije šest nedelja od vađenja zuba (ili duže).  Što više vremena prolazi nakon vađenja zuba veći je stepen resorpcije kosti (povlačenje kosti i desni), što može da zahteva i potrebu za nadoknadom, odnosno rekonstrukcijom kosti.

Od čega se sastoji zubni implant?

Da biste mogli da razumete proces ugradnje zubnih implanata, važno je da razumete od čega se sastoji zubni implant. Mnogi ljudi mešaju zubne krunice sa zubnim implantima i to kasnije dovodi do problema u komunikaciji sa hirurgom.

Zubni implanti kod nadoknade jednog zuba

Nadoknada jednog zuba u vilici zubnim implantima nije najvažnija zbog Vašeg lepog i blistavog osmeha, već zbog zdravlja Vaše čitave vilice. Vađenjem ili gubitkom makar i jednog zuba remeti se međusobna harmonija u zubnom nizu i gube kontakti između zuba. Susedni zubi se naginju u prazan prostor i uslovljavaju gubitkom konatakata eventualno zapadanje hrane i oštećenje i potpornog aparata i drugih zuba u zubnom nizu. Takođe nakon vađenja zuba zub koji se nalazi u suprotnoj vilici urasta u prazan prostor i takođe narušava zubni niz. Više o tome zašto je nadoknada samo jednog zuba veoma važna pročitajte ovde.

Nakon pregleda i 3D snimka procenjuju se mogućnosti za eventualnu ugradnju implanta neposredno nakon vađenja zuba kao i potreba za nadoknadom kosti.

Ugradnja zubnog implanta i privremene krunice

Najbolji estetski rezultati se postižu (naročito u predelu prednjih zuba) kada se odmah nakon vađenja zuba u ekstrakcionu ranu postavi implant i u kratkom roku (odmah ili do 48 h) postavi privremena kruna koja podupire okolna meka tkiva (desni) i čuva postojeću konturu i profil desni. Izrada privemene krune na zubnom implantu je uslovljena primarnom stabilnošću (čvrstinom implanta u kosti) koja se meri specijalnim aparatom. Tako izrađena krunica nije predviđena za žvakanje, već samo estetski pokriva nedostatak zuba dok zubni implant ne bude spreman za ugradnju trajne zubne krunice.

Alternativa nadoknadi jednog zuba zubnim implantom je brušenje susedna 2 zuba i izrada mosta. Ugradnjom zubnog implanta se  sprečava žrtvovanje 2 susedna zuba zarad nadoknade jednog nedostajućeg.

Ugradnja trajne zubne krunice

Izrada definitivne, trajne zubne krune sledi najčešće posle 3-4 meseca od ugradnje. Ona se najčešće izrađuje od cirkonijuma koji ima bolje estetske karakteristike (bezmetalna krunica), a može se iskoristiti i kombinacija metala i keramike (metalkeramička krunica). Krunice se za implante pričvršćuju preko suprastrukture (abatmenta) koja se zašrafi u implant. Krunice se za suprastrukturu mogu biti zacementirati ili zašrafiti. U slučaju pojedinačnih krunica, češće se se preporučuje cementiranje kruna u odnosu na šrafljenje.

 ZUBNI IMPLANTI I UGRADNJA CIRKONIJUMSKE – BEZMETALNE ZUBNE KRUNICE

Bezmetalne krunice predstavljaju bolji izbor krunice od metalnih krunica zato što se estetski više prilagođavaju prirodnom izgledu zuba. Zajedno sa Vašim doktorom ćete odabrati krunicu koja je najbliža tonu Vaših zuba kako bi krunica izgledala prirodno. Bezmetalne krunice mogu da imaju dug vek trajanja, ali je veoma važno da Vaša oralna higijena bude na dobrom nivou. Ako se poštuju saveti doktora, krunica može da traje i do 15 godina. Prvenestveno se ukloni privremena kruna, a zatim se postavlja trajna kruna.

Na slici ispod, pacijentkinji je prvo ugrađen zubni implant sa suprastrukturom.

Ugradnja zubnog implanta
Zubni implant sa suprastrukturom

Na sledećoj slici možete videti kako izgleda kada je pacijentkinji ugrađena trajna, cirkonijumska, bezmetalna krunica.

Cementirana cirkonijumska krunica nakon ugradnje zubnog implanta
Zecemenetirana bezmetalna krunica od cirkonijuma na implantu

ZUBNI IMPLANTI I UGRADNJA METALKERAMIČKE KRUNICE

Prednost metalkeramičkih krunica je u tome što će zdrav zub na koji se kače krunice morati manje da se brusi, međutim, zubni implanti se svakako ugrađuju kod nedostatka zuba. Ono što dodatno karakteriše metalkeramičke krunice jeste da ne izgledaju potpuno prirodno kao bezmetalne krunice.

Na sledećoj slici pacijentu je postavljen zubni implant sa formerom za gingivu. Još jedna karakteristika ovog pacijenta jeste da mu je zub izvađen više meseci pre ugradnje zubog implanta.

Pacijentu ugrađen zubni implant sa formerom za gingivu
Pacijentu ugrađen zubni implant sa formerom za gingivu

Posle ugradnje zubnog implanta, na slici ispod možete videti kako izgleda zacementirana metalkeramička krunica na zubnom implantu.

Metalkeramička krunica na zubnom implantu
Zecemenetirana metalkermička krunica na zubnom implantu

Zubni implanti kod nadoknade više zuba

Nakon kliničkog pregleda i analize 3D snimka procenjuje se zapremina i kvalitet postojeće kosti. Ukoliko je kvalitet postojeće kosti zadovoljavajući, planira se postavljanje zubnih implanata. U suprotnom, prvo se pristupa nadoknadi vilične kosti. Zubni implanti se kod nedostatka više zuba takođe mogu ugraditi odmah nakon vađenja zuba ili 6 nedelja (ili kasnije) od vađenja zuba.

U zavisnosti od broja zuba koji nedostaju, kvaliteta i zapremine postojeće kosti, kao i potrebe za nadogradnjom kosti, planira se broj neophodnih zubnih implanata za ugradnju.

Na primer, najčešće se za nadoknadu tri zuba postavljaju dva zubna implanta, za nadoknadu četiri zuba dva ili tri zubna implanta, za nadoknadu pet zuba tri zubna implanta. Pored toga, postoje različite opcije za nadogradnju zubnih implanata kod nedostatka više zuba a odabir opcije je za svakog pacijenta karakterističan i tu odluku ćete doneti zajedno sa Vašim hirurgom nakon detaljne analize Vašeg stanja, želja i mogućnosti.

Među opcijama koje postoje moguće je postaviti i most između zuba i implanata, ali je potrebno uvažiti činjenicu zasnovanu na naučnim radovima da je dužina trajanja takvih mostova dvostruko kraća od mosta koji se pravi samo na zubnim implantima.

Kao privremeno rešenje može se izraditi mobilna privremena proteza nakon zarastanja rana (7-14 dana) ili privemeni most na implantima (ukoliko je zadovoljavajuća čvrstina kojoj su ugrađeni implanti, a koja se meri posebnim uređajem.

Izrada mosta na zubnim implantima

Izrada mosta na zubnim implantima se najčešće obavlja 3-4 meseca od ugradnje zubnih implanata (minimalno 8 nedelja). Mostovi se za zubni implant pričvršćuju preko suprastruktura (abatmenata) koje se zašrafe u zubni implant. Mostovi se za suprastrukturu mogu biti zacementirani ili zašrafljeni. Ukoliko je moguće, češće se pribegava izradi mostova na šrafljenje. Prednost šrafljenja je mogućnost skidanja (od strane stomatologa) i eventualne reparacije. Prednost cementiranja je potencijalno stabilnije fiksiranje. Mostovi mogu biti izrađeni od cirkonijuma ili metalkeramike. Prednost cirkonijuma je prirodniji izgled.

Zubni implanti kod totalne bezubosti

Pacijenti kojima je potrebna potpuna rehabilitacija svih zuba jedne vilice mogu se grubo podeliti u dve grupe:

 1. Pacijenti kojima su ranije povađeni zubi i imaju izrađene mobilne proteze
 2. Pacijenti sa prisutnim zubima (često većim brojem zuba) koji su u izuzetno lošem parodontološkom statusu (rasklimani, upaljene desni i slično i kojima je potrebno vađenje svih postojećih zuba

 

Fiksni radovi na zubnim implantima

All on four ( All on 4)

All on six (All on 6)

 

ZUBNI IMPLANTI SU NAJBOLJA PREVENCIJA KOD GUBITKA KOSTI VILICE

Zubni implanti su jedno od najboljih rešenja za pacijente koji su imali gubitak jednog ili više zuba. U Markov Dental Clinic preporučujemo zubne implante pacijentima kako bi postigli najbolje funkcionalne i estetske karatkeristike. Ipak, zubni implanti nisu jeftina investicija i pacijentima je teško da se odluče na ovaj poduhvat.

Pre nego što nabave zubne implante, mnogi razmišljaju o tome kako im zubni implantat može dugoročno pomoći. Neke od prednosti koje nude zubni implanti su poboljšanje opšteg oralnog zdravlja pacijenta, najbolje iskustvo u poređenju sa protezama i mostovima, prevenciju propadanja vilice i najpribližniju zamenu za prirodni zub.

Zubni implant je šraf od titanijuma koji se hirurškim putem postavlja u viličnu kost kao zamena za koren zuba. Vrlo je važno naglasiti da je zubni implant zapravo zamena za koren zuba, a ne za ceo zub. Zajednički zubni implanti i zubne krunice predstavljaju zamenu za ceo zub.

Razlozi gubitka vilične kosti

Postupak ugradnje zubnih implanata je fokusiran na pronalaženje alternativnog rešenja za nestale prirodne zube. To uključuje obezbeđivanje normalnog funkcionisanja zuba i vilice u smislu žvakanja i govora . Zubni implanti osiguravaju sprečavanje daljeg gubitka kostiju vilice procesom u kom implant čvrsto zarasta za kost, koji se naziva oseointegracija, a čime se omogućava normalna funkcija govora, žvakanja kao i estetski aspekti postupka.

Šta ako već imate gubitak kosti?

Mnogi ljudi često ignorišu činjenicu da im određeni zubi nedostaju. Međutim, čak i kada je u pitanju nedostatak jednog zuba, taj zub bi trebalo nadoknaditi. Nije retkost da svedočimo atrofiji vilice (gubitka kosti) kod ljudi koji su duže vreme patili od gubitka zuba. Za ugradnju zubnih implanata ipak jeste neophodno postojanje izvesne količine kostiju vilice.

Šta činiti kada nema dovoljno kosti za ugradnju zubnog implanta? Prvi korak je svakako procena postojeće količine i kvaliteta kosti pomoću 3D snimka vilica. Nakon toga se u skladu sa potrebama pacijenta i njegovim željama i mogućnostima, razmatraju moguća implantološko-protetska rešenja. U slučaju da je potrebno, planiraju se mogućnosti i načini augmentacije (nadogradnje vilične kosti) uz pomoć veštačke kosti i membrana ili prirodne kosti.

Augmentacija – ugradnja veštačke kosti

Jednom kada se izgubi, čak i samo jedan prirodni zub, vilična kost na tom mestu počinje da atrofira. Ovo propadanje kosti je još brže ukoliko je pre gubitka, koren zuba bio zahvaćen nekim upalnim procesom, jer bakterije dodatno uništavaju kost. Da bi zubni implant mogao da vrši funkciju korena zuba, mora da postoji dovoljna količina kosti koja će ga podržati. Ako volumen kosti nije zadovoljavajući, pribegava se augmentaciji pre ili u toku postavljanja zubnog implanta. Augementacija predstavlja niz zahvata koji se preduzimaju kako bismo povećali volumen kosti.

Šta je veštačka kost i kako će je moje telo prihvatiti?

Iako ugradnja veštačke kosti zvuči kao proces u kom se strano telo ugrađuje u Vašu usnu duplju, to nije u potpunosti tačno. Ovaj zahvat se zapravo odnosi na sićušne granule koje se stavljaju u kost ispod membrane. Na taj način se tu “skladište” ćelije kosti koje stvara organizam. Veštačku kost koja predstavlja matriks koji omogućava urastanje prirodnih ćelija iz kosti, te nakon perioda učvršćavanja (4-6 meseci) dobijamo povećan volumen kosti koja je vrlo slična prirodnok.

Pored toga što augmentacija omogućava ugradnju zubnih implanata, zaustavlja i povlačenje zubnog mesa i dalje propadanje vilične kosti i uništavanje susednih zuba. Uspešnost ugradnje veštačke kosti je izuzetno velika i organizam po pravilu bez problema prihvata granule.

Augmentacija – ugradnja prirodne kosti

Ukoliko je potrebno nadograditi veću količinu kosti najsigurniji metod je presađivanje sopstvene kosti sa nekog od drugih delova vilice, najčešće kost iza umnjaka donje vilice, koja se šrafićima prišvrsti za kost i sačeka se period od nekoliko meseci (najčešče oko 6 meseci) da se kost integriše sa regijom u koju je ugrađena. Nakon toga sledi proces ugradnje zubnih implanata.

Kako će Vam ugradnja zubnih implanata pomoći u prevenciji gubitka vilične kosti?

Ako Vam vilična kost naglo propada, proces oseointegracije će pomoći kostima da ožive i efikasno okruže zubni implant. Zubni implanti daju vilici stimulaciju na oporavak i učvršćuju vilicu. Pored toga, zubni implanti sprečavaju vilicu od propadanja i zaustavljaju proces povlačenja desni.

Za više informacija o ugradnji zubnih implanata u Markov Dental Clinic, možete nas kontaktirati.

IZRADA BEZMETALNIH KRUNA NA ZUBIMA I IMPLANTIMA

Bezmetalne krunice se izrađuju od cirkonijuma koji spada u keramičke materijale velike čistoće. Cirkonijum se koristi u namenama kada je potrebna velika izdržljivost.Ugradnja krunica na prirodni zub ili ugradnja krunica na implantu nema preterane razlike u izradi same krunice već u procesu kojim se pacijent priprema na ugradnju krunica.

Kod ugradnje bezmetalnih krunica preko prirodnog zuba, prvenstveno će se od pacijenta uzeti otisak zuba pre samog bušenja zuba. Nakon dogovora o obliku i izgledu krunice, pristupa se bušenju zuba, nakon čega pacijent dobija privremene dentalne krunice. Ono što je cilj svakog stomatologa je da se postigne maksimalni efekat uz minimalno bušenje zuba.

nobel biocare implanti

NOBEL BIOCARE ZUBNI IMPLANTI

Nobel Biocare je kompanija koja slovi za pionira zubne implantologije. Njihova priča počinje davne 1952. godine, kada je osnivač kompanije, a tada mladi naučnik, Per-Ingvar Brånemark proučavao je protok krvi u kunića, i tom prilikom je za potrebe istraživanja usadio jedan titanijumski deo u kost kunića. Eksperiment je bio uspešan, međutim kada je hteo da izvadi titanijumski deo, primetio je da je titanijumski deo u potpunosti srastao sa kosti. Skovao je termin “oseointegracija” za ovu pojavu, i za razliku od nekih naučnika koji su fenomen primetili nešto pre njega, razmišljao je o primeni oseointegracije kod čoveka. 1965. godine je prvi put primenio titanijumske implante kod čoveka, sa uspešnim rezultatima. 1978. godine, švedske nadležne institucije su odobrile primenu zubnih implanta kod čoveka, a 1981. je osnovana kompanija Bofors Nobelpharma, koja danas nosi naziv Nobel Biocare. Sedište je u međuvremenu premešteno iz Švedske u Švajcarsku, no kompanija je čitavim svojim tokom predstavljala inovacije u svetu zubne implantologije.

Designing for life. Learning for life. Partnering for life.

Kao pioniri implantologije, uloga Nobel Biocare je istorijska ali i budućnost inovacija u stomatologiji od industrijske proizvodnje implanata do sveobuhvatnog koncepta zbrinjavanja bezubosti. Nobel biocare kontinualno radi na usavršavanju zubnih implanata koje dizajnira, sve kako bi pacijenti imali najbolju moguću negu.
Nobel Biocare poseduje sopstvenu 3D dijagnostiku, 3D planiranje i vođenje operacije.

nobel-biocare-implanti

NobelParallel CC

NobelParallel CC je novi tip implanta ovog svetskog proizvođača implanata. Ideja kojom su se vodili istraživači Nobel biocare kompanije bila je stvaranje implanta čija će ugradnja biti veoma jednostavna i brza, kako bi se skratilo vreme od ugradnje implanta u kost do nošenja funkcionalne krune na tom implantu. Takođe, ovaj implant omogućava pouzdanu ugradnju i dugotrajnost starijim pacijentima, čije su kosti mekše. NobelParaller Conical Connection kao ključnu prednost u odnosu na druge sisteme ističe velika stabilnost zubnog implanta već od prvog kontakta sa vilicom.

Platform Switching tehnologija je tako dizajnirana da je abatment udaljen od kosti. Nakon opterećenja implanta krunicama usled žvakanja, dolazi do mikro pomeranja abatmenta u samom ležištu implanta. Ovakav dizajn osmišljen je kako bi se smanjio gubitak kosti tokom vremena, što se postiže udaljavanjem abatmneta od kosti, za razliku od starijih sistema gde je implant – abatemnt konekcija ravna i vremenom može doći do većeg gubitka kosti oko zubnog implanta.

NobelParallel Conical Connection – Nobel Biocare

Nobel Active

NobelActive pružaju visoku stabilnost i može se ugraditi čak i na mesto tek izvađenog zuba. Ovaj implant dozvoljava i trenutno opterećenje. Preporučuju se za ugradnju u estetskoj zoni budući da im je sam prečnik 3mm što dozvoljava implantiranje u malom prostoru. Osnovna karakteristika im je u jedinstveno oksidovanoj površini “TiUnite” sa žljebovima (Groovy) koji odražavaju visoku stabilnost i brzo srastanje.

 

 

ZUBNI IMPLANTATI – DA LI SU JAKI KAO PRAVI ZUBI?

Zubni implantati predstavljaju dugoročnu zamenu za nedostajući zub. Zubi su impresivno jaki i izdržljivi u njihovom najzdravijem obliku. Ne samo da žvaću i razlažu sve tvrde i hrskave namirnice, već i podržavaju strukturu naše vilice i oni su tu da nas doživotno služe. Međutim, ako se nalazite među većinom odraslih osoba, izgubićete makar jedan zub u toku života i potrebno je da ga nadoknadite. Zašto je vrlo važno nadoknaditi izgubljeni zub pročitajte u našem blogu – Da li je potrebno nadoknaditi nedostatak jednog zuba?. Možda se brinete da zubni implantati ne mogu ponuditi istu snagu i trajnost kao vaš prirodni zub, ali današnja napredna tehnologija zapravo omogućava da se pravi zub zameni zubnim implantatima jednake snage.

Naravno, vrlo je važno koje zubne implantate koristi vaš implantolog. Nemojte padati na niske cene i obećanja kvaliteta, jer ta dva ne idu jedno s drugim. O tome kako se kreću cene zubnih implantata i šta znači kvalitetan, šta skup a šta jeftin zubni implantat pročitajte ovde. U Markov Dental Clinic, naš implantolog dr sci. med. Borislav Markov koristi isključivo zubne implante koji važe za najbolje proizvođače zubnih implantata u svetu – nemački Ankylos i švajcarski Nobel biocare.

Zubni implantati su zapravo titanijumski stubovi koji se pažljivo ubacuju u kost gde je nekada bio vaš zub. Titanijum je veoma izdržljiv, svestran i siguran materijal koji se spoji sa kostima vilice u roku od nekoliko meseci. Ovo formira alternativni koren zuba – uz odgovarajuću negu – ostaje savršeno na svom mestu do kraja života.

Pošto vaši zubni implantati moraju da se spoje sa vilicom, snaga vaše vilice može da utiče na uspešnost ugradnje zubnih implanata. To je razlog zašto je važna rekonstrukacija kosti pre ugradnje zubnih implanata, ukoliko je vilica slaba. Zubni implantati mogu da traju čitav život kada su pravilno postavljeni, zaštićeni i zbrinuti. Naravno, moraju da budu i od kvalitetnog proizvođača. S obzirom na to implanti pomažu da se zadrži prirodan oblik lica i osmeh, lakše je govoriti i žvakati i izgledati potpuno prirodno.

Proces ugradnje zubnih implantata bi trebalo da obrađuje samo iskusan i visoko obučeni profesionalac koji je sertifikovani implantolog. Dr sci. med. Borislav Markov je sertifikovani implantolog sa višedecenijskim iskustvom u ovoj oblasti, čak i u najtežim slučajevima kada je zbog tumora bilo potrebno izvršiti rekonstrukciju cele vilice. Ako ste spremni da vratite osmeh jakim, dugotrajnim zubnim implantatima koji izgledaju savršeno prirodno, pozovite +381 21 300 65 21 ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.

 

proteze veštački zubi stomatolog novi sad

VEŠTAČKI ZUBI – KOJA SVE REŠENJA POSTOJE?

Za koje vrste rekonstrukcije su zubni implanti dobro rešenje?

Kada govorimo o nadoknadi više zuba, postoje razne mogućnosti. U narodu se ove rekonstrukcije obično nazivaju veštački zubi. Koji tim zamenskog zuba ćete uraditi je najbolje da odredite tokom evaluacije sa našim hirurgom, sertifikovanim implantologom dr sci. med. Borislavom Markovim. Nazovite naš broj +381 21 300 65 21 da biste zakazali pregled već danas!

Veštački zubi – Kruna, most ili proteze?

Pojedini zubni implantati i veštački zubi tradicionalno imaju zubne krunice. U Markov Dental Clinic, krunice koje koristimo izrađene su od porcelana najvišeg kvaliteta, što im omogućava da budu osenčeni, oblikovani i dimenzionisani uz precizno uklapanje s vašim osmehom. Štaviše, porcelanske zubne krunice su otporne na bojenje i izuzetno su izdržive, što ih čini idealnim za zamenu pojedinačnih zuba, bez obzira na njihovu lokaciju i funkciju u ustima.

Ako vam nedostaje dva do četiri zuba, naš hirurg vam možda preporuči zubni most kao oblik veštačkih zuba, umesto pojedinačnih krunica. Most se može pričvrstiti za jedan ili dva zubna implanta, u zavisnosti od strukture, snage i dostupnost susednih zuba. Konstrukcija mosta u kome su nosači kombinacija zuba i implanata ima dva puta kraći rok trajanja u odnosu na konstrukciju mosta u kome su nosači samo implanti, tako da se ova vrsta kombinacije implanata i zuba kao nosača mosta izbegava.

Za pacijente kojima nedostaju duži nizovi zuba, ili čitava vilica, proteze koje su podržane implantima mogu biti rešenje. Za razliku od tradicionalnih proteza koje se oslanjaju na adhezive koji se osiguravaju za desni, proteze osigurane implantima neće se osloboditi niti ispasti dok jedete ili razgovarate. Protezama ili mostovima koji su pričvršćeni za implante cementiranjem, šrafljenjem ili pomoću posebnih kopči,  dobijate pouzdanost, udobnost i prirodnije alternativne opcije koje se još uvek lako uklanjaju, što je dobar izbor za pacijente kojima je potrebna opsežnija zamena zuba, ali i jeftinija kvalitetna opcija.

 

Zašto zubni implanti?

Zubni most se može podupirati susednim zubima. Proteze se mogu osigurati kremama koje omogućavaju lepljenje. Zašto bi neko izabrao da se podvrgne oralnoj hirurgjij da bi se te stvari držale na mestu? Zašto bi neko izabrao skuplju opciju?

Odgovor je jednostavan – zubni implanti su superiorni na skoro sve načune u odnosu na sve druge opcije rekonstrukcije zuba.

Zbog toga što se ubacuju direktno u vilicu, zubni implantati mogu da zamene korene nestalih zuba. Koreni zuba služe nekoliko važnih funkcija. Kada se zub izgubi, takođe i njegov koren, dolazi do skupljanja vilice i kolapsa tkiva. Ova posledica gubitka zuba je neizbežna ukoliko ne zamenite zube zubnim implantima.

Zubni implanti ne samo da šalju signale telu da je kost potrebna u određenim delovima vilice, već se zapravo potpuno integrišu u vašu vilicu. Zubni implanti se brzo spajaju sa vezivnim tkivom, dajući im još jednu prednost u odnosu na druge opcije za zamenu zuba – stalnost. Kada ih vilica prihvati, zubni implanti ostaju na mestu bez ikakvog lepljenja i oslanjanja i opterećivanja zdravih susednih zuba.

U Markov Dental Clinic koristimo Ankylos i Nobel biocare zubne implante. Više o Ankylos zubnim implantima pročitajte ovde, a o Nobel biocare implantima ovde.

Ima više prednosti koje nude zubni implanti kada se koriste za zamenu jednog ili više zuba. Ako želite više informacija o ovim prenostima ili ako ste spremni da započnete proces vraćanja vašeg osmeha, nazovite +381 21 300 65 21, ili nas kontaktirajte putem kontakt forme, da biste zakazali konsultacije sa sertifikovanim implantologom, maksilofacijalnim hirurgom dr sci. med. Borislavom Markovim. Markov Dental Clinic je stomatološka ordinacija u Novom Sadu.

ugradnja zubnog implanta

NEMATE JEDAN ZUB? TO JE MNOGO VIŠE OD RUPE U VAŠEM OSMEHU!

Nedostatak zuba predstavlja zdravstveni i estetski problem. Zdravi zubi su preduslov za zdravlje celog organizma ali ujedno i jedan od glavnih faktora samopouzdanja kada je fizički izgled u pitanju. Verovatno ste barem jednom svedočili ili čak vi prekrivali rukom osmeh, iskrivljenom govoru i ostalim znacima, samo zbog manjka samopouzdanja pri nedostatku zuba.

Problem samopouzdanja nastaje obično kada nedostaju zubi koji su napred, ali problem zdravlja može da nastane kada nedostaje bilo koji zub i to je ono što predstavlja opasnost. Vremenom, nedostatak zuba može da oteža govor, podstakne brže pojavljivanje bora i promena na samom licu.

Čak i da redovno vodite računa o svojim zubima, može se desiti da ga izgubite. Tada uzrok nedostatka zuba može biti neki nesrećan slučaj ili je stomatolog procenio da zub mora da se izvadi jer njegovo lečenje ne može da se nastavi.

U Markov Dental Clinic stručnjaci daju svoj maksimum kako bi zub pacijenta bio očuvan. Međutim, nekim zubima prosto nije bilo spasa i postavlja se pitanje: Šta da radite ako vam nedostaje jedan zub?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, potrebno je da prvo odgovorimo na to:

Kakve probleme može da uzrokuje nedostatak zuba?

Priroda je namestila tako da vilica savršeno funkcioniše sa 32 zuba. Onog momenta kada neki od njih bude uklonjen, savršeno funkcionisanje može biti ozbiljno narušeno.
Pacijenti niz zuba u gornjoj i donjoj vilici posmatraju kao estetsku celinu. Međutim, taj niz je pre svega jedna funkcionalna celina.  Pacijenti obično razmišljaju o nadoknadi jednog izvađenog zuba uglavnom samo ako je taj zub bio u vidljivoj zoni osmeha.
Naravno da je lep osmeh važan, ali zdrav osmeh je mnogo važniji od toga i pacijenti to, nažalost, shvate kada je već kasno.

nedostatak zuba posledice

Proces koštanog zarastanja, do formiranja apsolutno mineralizovane kosti na mestu gde je zub izvađen, traje oko 5 meseci. Ako taj zub ne nadoknadite, savršena ravnoteža zuba kreće da se narušava.

Kako to izgleda? Susedni zubi dobijaju slobodan prostor i kreću da se naginju ka njemu. Pošto su zubi sada nagnuti, kada žvaćete silu više ne prenosite vertikalno, već pod nekim uglom pod kojim se susedni zub nagao. Tako je susedni zub preopterećen i više nemate problem samo sa nedostatkom jednog zuba već i problem uništavanja njegovih susednih zuba.

Za isto to vreme zub koji je u suprotnoj vilici i parnjak izgubljenom zubu izgledaće kao da je iskočio, jer više nije imao pritisak od strane sebi suprotnog zuba. Ovo pomeranje nije ispraćeno pomeranjem sluznice, pa ćete često videti površinu korena tog zuba. Samim tim će ovaj zub biti podložan karijesu i parodontološki status može da dovede do toga da se nakon nekog vremena i taj zub mora vaditi.

Zato je vrlo važno da odmah nadoknadite nedostatak zuba. Što više čekate to će kasnija terapija biti zahtevnija i skuplja.

Koja rešenja postoje za nadoknadu nedostatka zuba?

Zubni implanti

 

ugradnja zubnih implanata

Kao najbolje, dugotrajno rešenje nude vam se zubni implanti, međutim, pazite kakve zubne implante koristi stomatolog kod kog ugrađujete zubne implante. Velike su razlike u kvalitetu i loše implante obično prepoznajete po niskoj ceni.
Rešenje nadoknade nedostatka zuba zubnim implantima sve ostale zube čuva u vašoj vilici. Ne diraju se susedni zubi, već se samo zubnim implantom nadoknadi izubljeni zub. Naši hirurzi koji imaju višedecenijsko iskustvo u ugradnji zubnih implanata će prvenstveno izvršiti pregled i napraviti plan ugradnje implanata. Više o tome šta su zubni implanti, kako izgleda proces ugradnje i sve što vas interesuje o zubnim implantima pročitajte ovde ili nas kontaktirajte.

 

Mostovi

Nedostatak zuba možete nadoknaditi ugradnjom takozvanih mostova. Brušenjem dva susedna zuba se prostor nadomesti mostom, to jest navlakama na obrušenim zubima i umetnutim članom mosta, koji nadoknađuje nedostatak zuba. Ovakav pristup može biti rešenje, ali je važno da znate da tako ne čuvamo susedne zube jer ih brusimo.

Kako odabrati pravog zubara za zubne implante?

Najbolji izbor su specijalističke stomatološke ordinacije u kojima rade iskusni oralni ili još bolje maksilofacijalni hirurzi koji mogu da se izbore sa svim komplikacijama, ako do njih dođe. Takođe, u ovakvim ordinacijama hirurzi će vam iscrpno i pošteno predočiti prednosti i mane pojedinačnih rešenja, moguće ishode lečenja i načine rešavanja eventualnih komplikacija. Takođe, tržište je preplavljeno raznim vrstama “pristupačnih a kvalitetnih” implanata i ostalih materijala za ugradnju, što je retko istina. Birajte najkvalitetnije ugradne materijale vrhunskih premium brendova koji daju doživotnu garanciju na kvalitet implanata, s obzirom da vas prividna ušteda novca može kasnije skupo koštati.

 

Da li ćete uštedeti ako ugradite zubne implante u Srbiji?

Kvalitet obično nosi teret visoke cene. Zato vam je najbolje da tražite visok kvalitet u državama u kojima su cene niže. O tome da li su zubni implanti zaista skupi i kako se kreću cene u Srbiji i svetu, pročitajte ovde.

Specijalistička stomatološka ordinacija za oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju Markov Dental Clinic koristi isključivo zubne implante premium kvaliteta. Markov Denta Clinic je Ankylos recommended klinika. Koristimo zubne implante  nemačkog proizvođača Ankylos i švajcarskog proizvođača Nobel biocare, koji važe za najbolje zubne implante u svetu. Maksilofacijalni i oralni hirurg dr sci. med. Borislav Markov, sertifikovani implantolog, ima višedecenijsko iskustvo u ugradnji implanata čak i u najtežim slučajevima. Za više informacija nas možete kontaktirati.

 

ZUBNI IMPLANTI CENA – DA LI SU ZUBNI IMPLANTI ZAISTA SKUPI?

Zubni implanti često predstavljaju nužno rešenje kada iz određenih razloga izgubimo ili oštetimo svoje zube, a cena zubnih implanata tada postaje značajan faktor pri odluci o ugradnji. Razlozi gubitka zuba su brojni a neki od njih su karijes, bolest potpornog aparata zuba, prelomi zuba zbog povreda i ostalo.  Bezubost ili krezubost značajno utiče na samopouzdanje i izgled osobe. Još važnije, nedostatak zuba značajno utiče na zdravlje i remeti osnovne funkcije organizma kao što su žvakanje grane, gutanje i govor.

Ako želite da saznate sve o zubnim implantima, procesu ugradnje, najčešće postavljenim pitanjima i ostalom, pročitajte ovde.

A sada da odgovorimo na pitanje.

Da li su zubni implanti zaista skupi?

zubni implanti pre i posle

 

Implante je važno posmatrati kao dugoročnu investiciju i u neku ruku životnu odluku. Zubni implanti nisu nešto što ćete danas staviti i što ćete kroz nekoliko meseci promeniti ili ukloniti jer mu je istekao rok rok. Zato, ako vodite brigu o vašem oralnom i opštem zdravlju, implanti za Vas
mogu predstavljati doživotno, ili barem dugotrajno rešenje. Zubni implanti su dugoročna investicija i kada to shvatite, jasno Vam je da
oni zaista nisu skupi i da je cena zubnih implanata srazmerna dobijenom kvalitetu. Kvalitet zubnih implanata je izuzetno važan, te značajan deo cene odlazi na sam materijal zubnog implanta, upravo jer su Vam potrebni kvalitetni zubni implanti.

Dentalni implanti su iz više razloga skuplji od ostalih opcija nadomeštavanja izgubljenih zuba. Potreban je tim profesionalaca za ostvarivanje optimalnog rezultata i lečenje je prilagođeno svakom pojedinačnom pacijentu.  Dvadesetogodišnje iskustvo hirurga i stomatologa Markov Dental Clinic čini da plan rekonstrukcije vaših zuba zubnim implantima bude prilagođen Vama i sproveden na najvišem mogućem nivou kvaliteta.

Ankylos – nemački kvalitet, vrhunska pouzdanost

Tridesetogodišnje iskustvo u inovacijama ove nemačke kompanije učinili su Ankylos zubne implante jednim od najkvalitetnijih na tržištu. Sistem
implanata Ankylos je pouzdan i dobro dizajniran sistem koji Vam pruža dugotrajno rešenje u smislu stabilnosti tvrdih i mekih tkiva,
dugotrajnu estetiku i pouzdanu funkcionalnost. Proizvođač daje doživotnu garanciju na kvalitet implanata.

Nobel biocare – jedni od najboljih na svetu

U Markov Dental Clinic koristimo vrhunske Nobel biocare zubne implante, koji imaju višegodišnju tradiciju, a osiguravaju najbolje
rezultate i uspešnost terapije. Kada zubni implanti srastu s kosti, oni funkcionišu jednako kao prirodni zubi i u potpunosti zamenjuju
zube koji nedostaju. Pacijentima vraćaju osećaj samopouzdanja te podižu kvalitet njihovog celokupnog života. Svaki Nobel biocare implant takođe ima garanciju na kvalitet materijala.

zubni implanti ugradnja pre i posle

Kako odabrati pravog stomatologa?

Najbolji izbor su oralni ili još bolje maksilofacijalni hirurzi koji mogu, ukoliko bude potrebno, da se izbore sa potencijlanim komplikacijama ali kako je u pitanju životna investicija birajte ordinacije u kojima rade hirurzi i koje će Vam iscrpno i pošteno predočiti prednosti i mane pojedinih rešenja, moguće ishode lečenja i načine rešavanja eventualnih komplikacija. Takođe, na tržištu preplavljenom raznim vrstama “pristupačnih a kvalitetnih” implanata i ostalih materijala – što je često daleko od istine, birajte najkvalitetnije ugradne materijale vrhunskih premium brendova koji daju doživotnu garanciju na kvalitet implanata. Prividna ušteda Vas kasnije može mnogo koštati.

U specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji Markov Dental Clinic u Novom Sadu, ugradnjom implanata se bavi sertifikovani implantolog, oralni i maksilofacijalni hirurg dr sci. med. Borislav Markov, koji ima višedecenijsko iskustvo.

Cena zubnih implanata u Srbiji i svetu

Odmah uz kvalitet postavlja se pitanje cene. Struktura cene zubnih implanta se deli na cenu hirurškog dela tj. ugradnje samog zubnog implanta plus cena protetskog dela. U Srbiji se cena jednog zubnog implanta kreće od 290 do 820 evra. Razlika u ceni zapravo predstavlja razliku u kvalitetu. Niska cena ukazuje na nizak kvalitet implanta.

Najbolje je da tražite implante u rasponu cene zubnih implanata od 600 do 650 evra, jer se tako kreću cene Ankylos i Nobel biocare zubnih implanata koje važe za najbolje u svetu. Na to se dodaje i protetski deo (matalkeramička ili bezmetalna krunica) koja se kreće od oko 230 evra do oko 300 evra po zubu. Ovakva opcija u inostranstvu, zbog viših standarda košta najmanje 2000 evra, iako su naši stomatolozi podjednako stručni i koriste iste materijale kao i svetski. Zbog toga, ako niste iz Srbije, a želite da ugradite zubne implante, razmislite o dolasku u Srbiju radi ugradnje jer je cena zubnih implanata znatno niža za isti kvalitet. Više o dentalnom turizmu u Novom Sadu pročitajte ovde.

Cena zubnih implanata u Novom Sadu

Cena zubnih implanata, odnosno rekonstrukcije zubnog aparata pomoću zubnih implanata u našoj ordinaciji zavise od više faktora koji uključuju broj implanata koje ugrađujemo, da li su potrebne dodatne procedure pre ugradnje samih implanata kako bi se osigurala dugotrajnost zubnih implanata i očuvanje zdravlja.

Ono što je važno da znate je da Markov Dental Clinic koristi isključivo zubne implante premium kvaliteta i da ne nudimo opciju ugradnje zubnih implanata nižeg kvaliteta.

Nakon detaljnog dijagnostičkog pregleda i sagledavanja mogućih opcija ćemo odrediti cenu zubnih implanata za plan i program rekonstrukcije koji je potpuno kreiran prema vašim potrebama.

Ako Vas zanima više informacija o zubnim implatnima i ceni za Vas, možete nas kontaktirati putem kontakt forme ili nas pozvati na +381 21 300 65 21 i zakazati sebi besplatne konsultacije sa našim hirurgom. Naš cenovnik možete pogledati i ovde.